Jak vznikly jesličky

23.10.2011 12:00

Jen málokdo si umí představit Vánoce bez betlémů a jesliček, bez výjevu zobrazujícího narození Ježíše Krista. Traduje se, že se Ježíš narodil v jeskyni na okraji města Betléma a byl hned po narození uložen do jesliček, protože jeskyně sloužila tenkrát i jako chlév.

Dr Jaroslav Sedláček v knize Pouť do posvátných míst píše: "Chlév, kde vykupitel se narodil, tvoří jeskyně 12 m dlouhá a 4 m široká. Podlaha a skalní stěny jsou obloženy krásným mramorem. Denní světlo sem nedokáže vniknout a množství rozžatých lamp halí jeskyni v tajemné a krásné pološero."

Jak vznikly betlémy

Jakýsi první "živý" Betlém inscenoval roku 1223 o půlnoci z 24. na 25. prosince svatý František z Assisi v Itálii, v lese Greccia, který se nachází malý kousek od Assisi. Sv. František vyhledal v lese příhodnou jeskyni, postavil do ní krmítkové jesle, přivedl osla a vola a pozval kněze, který na tomto místě sloužil půlnoční mši. Dítko, Marie a Josef ale chyběli. Věřící si je tenkrát museli domyslet.

Netrvalo to dlouho a zejména v kostelích při klášterech často vznikaly velké jesličky, kde některé postavy byly vymodelovány téměř v životní velikosti. Takový je třeba nádherný Betlém v kostele Panny Marie Andělské v Praze na Hradčanech.

Zvyk vytvářet jesličky velice rychle zlidověl. Brzy měl skoro každý vesnický kostelík své vlastní jesličky, později se tímto obyčejem začali zabývat i řemeslníci (hlavně řezbáři a truhláři), kteří stavěli Betlémy u sebe doma, ve vesnických stodolách a dílnách. Mezi nejznámější české Betlémy patří takzvaný "třebechovický", který začal přibližně kolem roku 1880 vyřezávat povozník z Třebechovic Josef Probošt. Měl sen - chtěl vytvořit tak nádherný a tak velký betlém, který "by si přijel z Vídně prohlédnout i sám císař pán...". Brzy poté, co se Probošt rozhodl vytvořit velkolepé dřevěné jesličky, seznámil se s Josefem Kapuciánem, chudým, ale nesmírně talentovaným řezbářem. Probošt mu nabídl bydlení a stravu výměnou za to, že mu Kapucián bude pomáhat vytvářet jeho velkolepý betlém. Dílo se podařilo, třebechovický betlém je opravdu výjimečný - je dlouhý 8 metrů, do hloubky měří asi jeden a půl metru. Rada postaviček je pohyblivá díky důmyslnému ozubeném soukolí. 

—————

Zpět