Jesličky u Panny Marie Andělské v Praze

17.09.2012 20:55

Doporučujeme jako tip na rodinný výlet v době mezi Vánocemi a Novým rokem

Je to sváteční pocit. Jako byste vstoupili do Betléma právě ve chvíli, když se narodil Ježíšek. U vchodu vám na cestu posvítí loučí ovčák, potom projdete kolem pastýřů ženoucích své ovečky přes můstek nad potokem a najednou je před vámi jeskyně s Pannou Marií, Josefem a Ježíškem. Kolem stojí tři králové a přinášejí zlato, kadidlo a myrhu...

Jesličky v kostele Panny Marie Andělské v Praze na Hradčanech mají figury v životní velikosti. Můžete mezi ně vstoupit, procházíte mezi pastýři a třemi králi a - jste okouzleni. Kostel patří k pražskému klášteru menších bratří kapucínů a jesličky zde umístěné jsou něco málo přes tři sta let staré. 

Dnes už si asi nikdo nevybaví jména dvou kapucínů (patrně Italů z Neapole), kteří vytvořili tento ohromující betlém se čtyřiceti devíti figurami v životní velikosti (32 znázorňuje lidské postavy a 17 je zde zvířátek). Jesličky vznikaly od roku 1710 do roku 1725.

Nádherná ukázka ranně barokního umění. 

Pastýřové přicházejí... Všechny figury jsou na dnešní dobu poměrně malého vzrůstu - měří od 163 do 166 cm. Nicméně v době, kdy je neznámí dva mniši vytvářeli, dorůstali lidé do menší výšky než je tomu dnes, kdy je vzrůst kolem 165 cm považován za relativně malý. Inu, ve středověku nebyli lidé takoví habáni...

Navštivte nejkrásnější církevní betlém v Praze na Hradčanech. Nebudete litovat - je mimořádně krásný a obklopuje ho neopakovatelná vánoční atmosféra...

Celý betlém se bude dozajista líbit i vašim dětem. Například jehňátka nacházející se v prostoru před jesličkami, čas od času skloní hlavu a zabečí. Dnes je již vše mechanizované, nicméně dříve se vždy v pozadí za betlémem skrýval jeden z řeholníků z kláštera, jehož povinností bylo bílá jehňátka z tohoto úkrytu svým hlasem a zataháním za špagát takhle "oživovat". 

Jak můžete tyto jesličky vidět?

Kde se nacházejí? V kostele Panny Marie Andělské, Praha 1 - Hradčany, Loretánské náměstí

Kdy je otevřeno? Jesličky jsou přístupné od 25. 12 do 6. 1., a to každý den vždy od 10:00 do 17:00 hodin (s výjimkou Silvestra, kdy jsou k vidění jen do 14:00 hodin)

—————

Zpět